Verksamhet

Tjurskallen AB startade 1993 som gårdsslakteri, men fr.o.m. hösten 2001 övergick verksamheten till enbart charkuteritillverkning. Jag som äger företaget heter Sven-Erik  Lindén och driver verksamheten tillsammans med några duktiga yrkesmän.

Vi erbjuder

  • Styckning
  • Egen charktillverkning
  • och mycket mer!

Vi är ofta ute på mässor och marknader och säljer våra fantastiska produkter.